Cennik

Diagnostyka

⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣
Wstępna terapia regulacyjna częstościami harmonicznymi
sprawdzająca zaburzenia w komunikacji między narządami wraz z ustaleniem planu terapeutycznego⁣
300 zł⁣
Diagnostyka całościowa obejmująca terapię regulacyjną oraz testy obciążeniowe
(środowisko wew., wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby, blokady i inne prowadzące do ustalenia przyczyny schorzenia)
380 zł
Panel testów wg indykacji
(wirusy, bakterie, grzyby, metale, chemikalia, blokady odszczepionkowe, środowisko wewnętrzne, alergie i nietolerancje pokarmowe, pyłki, stan organów wg TMC, układ sercowo-naczyniowy, układ nerwowy, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ immunologiczny, układ moczowo- płciowy, hormony, układ kostno-szkieletowy, układ mięśniowy, skóra, patologie, szlaki oczyszczające) wraz z analizą funkcjonalną (sposób postępowania, suplementacja, dietoterapia) wraz z analizą funkcjonalna ( plan terapii, suplementacja)
160-250 zł
Diagnostyka stanów przednowotworowych wraz z analizą funkcjonalną
(plan terapii, suplementacja)
200 zł
Diagnostyka braków suplementacyjnych oraz zaburzeń metabolicznych
(witaminy, minerały, składniki odżywcze wraz z ustaleniem planu suplementacyjnego celowanego w potrzeby mitochondriów)
200 zł

Terapie

Terapia synergiczna biorezonansowo-mikroprądowa 250 zł
Terapia Trikombin
(częstotliwości harmoniczne, ampułki DTS, akupunktura bez igieł)
220 zł
Terapia po-covidowego zespołu wirusowego 200 zł
Terapie dzieci do lat 12 180 zł
Krople mineralne z częstotliwościami terapii 40 zł

Konsultacje

Konsultacje (online i na miejscu) 200 zł
Konsultacja z zakresu prowadzenia i terapii chorób autoimmunologicznych 200 zł
Konsultacja z zakresu prowadzenia i terapii zaburzeń chorób neurologicznych dzieci: schorzenia ze spektrum autyzmu, padaczka; zaburzenia psychoruchowe z deficytem uwagi 200 zł
Konsultacje z zakresu oligofrenopedagogiki – prowadzenie pedagogiczno-psychologiczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (tylko online) 200 zł
Konsultacja psychologiczna 250 zł