Oferta

Trikombin to zdecydowanie więcej, niż klasyczne terapie biorezonansowe,
to następca standardowego biorezonansu.

 

Porównanie efektywności i głębokości terapii przy użyciu starszych metod i Trikombinu

Efektywność Głębokość
Klasyczny biorezonans 0.1 1
Trikombin z anteną Tesli 11 3
Trikombin z anteną fraktalną – ustawienie dwustronne 22 15
Trokimbin z anteną fraktalną w ustawieniu prawo-lub lewoskrętnym 29 23

Nasze terapie obejmują 4 metody, stosowane osobno lub w sposób skojarzony w zależności od diagnozy i planu terapii. W zakres podejść terapeutycznych wchodzi metoda zastosowań częstości harmonicznych z systemem DTS, metoda mikroprądów z wykorzystaniem bibliotek Clark & Rife, akupunktura bezigłowa, oraz inteligenta anamneza (metoda częstotliwościowa).

Poznaj nasze metody terapii

Terapia częstotliwościami

Nasze terapie są bezpieczne, nieinwazyjne i pozwalają na całościową diagnostykę stanu organizmu. Celem terapii jest zobrazowanie problemu i objawu wraz z jego rzeczywistą przyczyną. Dzięki temu możliwe będzie przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia w sposób trwały.
Nie dzieje się to jednak wyłącznie za pomocą jedynie urządzeń, które wykorzystujemy w terapii, ale przede wszystkim dzięki ukierunkowaniu pracy pacjenta nad zmianą nawyków oraz celowanej suplementacji.
Terapia częstotliwościami to wsparcie organizmu, które jest szczególnie istotne – zwłaszcza w aktualnej sytuacji, w której na przykład zarażenie wirusem COVID-19 manifestuje się w sposób nieprzewidywalny.
Jednak ta nieprzewidywalność staje się bardzo przewidywalna, kiedy okazuje się, że organizm jest obciążony jakimś przewlekłym procesem lub patogenem angażującym mocno siły układu odpornościowego. Takim procesem jest np. przewlekła borelioza, a mało kto jest świadomy jej posiadania lub coraz częściej diagnozowane w mojej praktyce obciążenie radioaktywnością, pochodzącą najczęściej z żywności lub środowiska, czy też choroby autoimmunologiczne.

Terapie wykonywane metodą częstości harmonicznych są bezpieczne dla dorosłych i dzieci w każdym wieku. Aparat Trikombin umożliwia terapie patogenów bezpośrednio na obciążonym organie wraz z jednoczesnym obniżeniem sygnału jednostki patologicznej, powstałej w wyniku długotrwałego działania danego patogenu. 

Fale częstotliwościowe wprawiają organizm w wibracje, które uwalniają napięcia, regenerują i przywracają dobry nastrój.
W stanie relaksu uruchamiają się mechanizmy samoregulacji i samouzdrawiania będące następstwem zapoczątkowania danej częstotliwości organizmie pacjenta.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem swojej odporności i poprawą stanu swojego zdrowia, zapraszamy do kontaktu.

Poznaj naszą ofertę

Terapia mikroprądami

Mikroprądy, przy których wykorzystujemy biblioteki Clark & Rife:

  • 998 częstotliwości wg dr Rife oraz 
  • 737 częstotliwości dr Clark 

– jako biblioteki w urządzeniu dają możliwość połączenia ich z prądami stałymi o niskim napięciu (mikroprądy), które umożliwiają przełamanie potencjału membranowego, a tym samym głębszy transport częstotliwości. 

Nasze terapie obejmują 4 metody, stosowane osobno lub w sposób skojarzony w zależności od indywidualnej diagnozy i ustalonego planu terapii. W zakres naszych podejść terapeutycznych wchodzi metoda zastosowań częstości harmonicznych z systemem DTS, metodą mikroprądów z wykorzystaniem powyżej wymienionych bibliotek, a także akupunktura bezigłowa, oraz inteligenta anamneza (metoda częstotliwościowa).

Poznaj nasze metody terapii

Akupunktura bezigłowa

To akupunktura bez nakłuwań i bez użycia igieł. Działa ona głębiej, ponieważ punkty stosowanej akupunktury poddawane są bodźcowi nie w sposób statyczny, a zgodnie z zasadą metody rotacyjnej. Punkty są więc aktywowane regularnie i bezboleśnie. W systemie HEAL (harmoniczna energetyczna akupunktura dróg przewodzących) pracujemy w spektrum częstotliwości od 1Hz do 36MHz, dzięki czemu można łatwo kontrolować te same punkty przy wyższych lub niższych częstotliwościach.

Dostarczane częstotliwości są aplikowane w rytmie serca do tętna z dokładnością do dwóch tysięcznych sekundy, za pomocą 3 elektrod. Ponieważ większość punktów energetycznych jest połączona ze sobą przez naczynia wtórne, pobudzenie rozprowadza się równomiernie po całym ciele.

Dodatkowa funkcjonalność:
IAA (Inteligentna Analiza Anamnezy) clinical decision support system – kombinacja programów częstotliwościowych w celu oceny najkorzystniejszej dla pacjenta różnicowej interpretacji diagnostycznej doświadczanych objawów. Poprzez wywiad terapeuta otrzymuje wszystkie kombinacje częstotliwości, które można wyselekcjonować i natychmiast zastosować.

Poznaj naszą ofertę

Praca z ampułkami

Częstotliwości harmoniczne wraz z systemem DTS – 3 generatory urządzenia Trikombin w synchronizacji z pulsem pacjenta generują częstotliwości charakterystyczne dla narządów. Występujące zaburzenie, w formie stanu zapalnego lub wyczerpania (stan przewlekły) jest wykrywane biorezonansem z wykorzystaniem anteny zbierającej zaburzone częstotliwości.
Fale częstotliwościowe zdefiniowane przez ampułki i generowane przez urządzenie wprawiają ciało w wibracje, które dają informacje o obciążeniu na danym narządzie.

Z kilkoma wyjątkami (wirusy, meridiany) ampułki DTS są wykonane z oryginalnych substancji i posiadają całe spektrum częstotliwości. Poprzez funkcję obniżenia sygnału danego patogenu, następuje przywrócenie pełnej funkcjonalności narządu. W ukierunkowanym dalszym leczeniu, szkodliwe, zakłócające częstotliwości pochodzące od patogenów i zanieczyszczeń środowiskowych są wyprowadzane z organizmu pacjenta, dzięki czemu wprowadzona regulacja może zostać utrwalona.

Biorezonans 3D odpowiada za wykrywanie wszelkich wirusów, grzybów, pasożytów, bakterii i alergii. Jest także metodą bardzo skuteczną w rozpoznawaniu schorzeń: boreliozy, nietolerancji pokarmowych oraz stanów zapalnych.

Kompleksowa, bezbolesna i nieinwazyjna diagnostyka nie jest jedyną zaletą biorezonansu. Dzięki celowanym terapiom i skutecznej kuracji pacjenci bez leków są w stanie osiągnąć harmonię oraz długotrwałe zdrowie swojego organizmu.

Skontaktuj się, aby umówić wizytę.

Pierwsza wizyta w SolarMedica

Przygotowanie do pierwszej wizyty

Najważniejsze informacje dla pacjentów:

  • Czas trwania wizyty to około 1,5 godziny,
  • Ważne jest nawodnienie organizmu – co najmniej jedna szklanka wody co dwie godziny,
  • Warto posiadać aktualne badania krwi i swoją dokumentację medyczną.

Pierwsza wizyta opiera się na regulacji harmonicznej organizmu i sprawdzeniu płynności przepływów płynów ustrojowych (krwi, limfy). Regulacja umożliwia przyzwyczajenie organizmu do częstości harmonicznych oraz wskazuje na zatory energetyczne (stany zapalne), stany chronicznego wyczerpania (stany przewlekłe), jak i blokady immunologiczne (borelioza, pleśnie, geopatia, blokady poszczepionkowe, obciążenia polekowe, obciążenie ładunkiem elektrycznym, czy radioaktywnością).

Regulacja harmoniczna jest wykonywana z wykorzystaniem 3 elektrod (umiejscowionych w dolnej części pleców, na grasicy oraz w dłoni), oraz nowoczesnej anteny wyładowującej (zbierającej niekorzystne częstotliwości), będącej połączeniem technologii Tesli i fraktali. Diagnostyka i terapie są całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Po wstępnej regulacji pacjent może odczuwać senność, nie wpływa to jednak na jego percepcję sensoryczno-motoryczną.

Diagnostyka patogenów oraz jednostek patologicznych odbywa się zawsze metodą częstości harmonicznych z wykorzystaniem odpowiednich zestawów ampułek różnicowych, posiadających wgrane specyficzne i ściśle określone częstotliwości charakterystyczne dla danego patogenu, organu, czy też jednostki patologicznej. Częstotliwości harmoniczne są bezpieczne dla dzieci i dorosłych i nie ma ograniczenia wiekowego dla tego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. 

Terapie obejmują 4 metody, stosowane osobno lub w sposób skojarzony w zależności od diagnozy i planu terapii. W zakres podejść terapeutycznych wchodzi metoda zastosowań częstości harmonicznych z systemem DTS, metoda mikroprądów z wykorzystaniem bibliotek Clark & Rife, akupunktura bezigłowa, oraz inteligenta anamneza (metoda częstotliwościowa).

Urządzenie Trikombin umożliwia łączenie terapii oraz intensyfikację efektu terapeutycznego poprzez możliwość trójwymiarowego terapiowania patogenu na konkretnym organie wraz z jednoczesną redukcją wytworzonego szlaku lub już istniejącej jednostki patologicznej. Urządzenie Trikombin reprezentuje najwyższy poziom zastosowania metody częstotliwości, nie tylko poprzez możliwość łączenia wielu aspektów i wymiarów danej dolegliwości, ale także poprzez możliwość generowania wysokich częstotliwości (od 4,5 MHz do 36 MHz), charakterystycznych dla wnętrza komórki. Diagnostyka, a przede wszystkim efekty terapia są głębsze, efektywniejsze i trwale.

Urządzenie Trikombin łączy w sobie trzy urządzenia w jednym: harmoniczny system zastosowania częstotliwości połączony z wyładowaniem matrix*, generatory częstotliwości od ułamka Hz do 36 MHz oraz klasyczną technologię biorezonansu z odwróceniem fazowym. Dzięki automatycznemu przesunięciu fazowemu trzech sygnałów transport leczniczych częstotliwości harmonicznych jest o wiele głębszy niż w klasycznym biorezonansie.


*wyładowanie matrix: przy pomocy anteny system zostaje pozbawiony negatywnych dysharmonicznych naładowań, które poprzez uziemienie są odprowadzane z organizmu, a częstotliwości własne zostają zharmonizowane i uporządkowane.

Poniżej naukowe poparcie zjawiska tzn. pamięci wody, które jest podstawa systemu różnicowego ampułek DTS (Differential Test Systematic).
Źródło: Philip Ball, The memory of water, https://www.nature.com/news/2004/041004/full/news041004-19.html (25.09.2018)